AMAÇ

Disiplinler arası anlayışla İstanbul Tarihi Yarımada sorunlarını, taleplerini ifade eden ve sorunları çözen fikirlerin buluşacağı, tartışılacağı platformu yakalamak temel amaçtır. Bu amaç ile özel yerleşkelere, özel bakış ve üretimler ile yaklaşılabileceğinin alt yapısını oluşturmaktır. Sempozyumun ilkini oluşturacak bu yapılanma ile devamlılık/süreklilik temel hedeftir.

KAPSAM

Sirkeci-Eminönü’nden başlayan İstanbul Tarihi Yarımada; bir yanıyla Marmara Denizi yönünden, Topkapı Sarayı, eski Bizans surlarından Yedikule sınırına kadar, Haliç yönünden ise eski Hanlar bölgesi, Fener Rum Patrikhanesi’nden Eyüp’e kadar uzanan (Altın Boynuz) geniş bir alanı kapsamaktadır. Tarihi ve kültürel dokunun hemen hemen tamamını kapsayan “Tarihi Yarımada”nın, sanat eserlerinden, sosyal ve dini kurumlara kadar zengin mirasının korunması ve geleceğe aktarılması büyük önem arz etmektedir.

Çalışma alanı İstanbul Tarihi Yarımada sınırlarını kapsamaktadır. Tarihi yarımadaya komşu olan yerleşimlerdeki oluşumlar da sempozyum kapsamına girmektedir. Bu önemli coğrafyaya katkısı olabilecek her uzmanlık alanı bildiri sunabilir.