DANIŞMA KURULU (Soyadına göre düzenlenmiştir.)

Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ (YTÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU (YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Göksel AĞARGÜN (YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA (YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Kenan AYDIN (YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili)
Ali Osman AVŞAR (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürü)
Günseli AYBAY (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü)
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (YTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Cengiz CAN (YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu Müdürü)
Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK (YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü)
Gökhan ELGİN (T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi)
Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN (YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Orhan İÇELLİ (YTÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü)
Sabri KAYA (İstanbul İl Özel İdaresi, Genel Sekreter)
Abdullah KOCAPINAR (T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü)
Prof. Dr. Celal KOCATEPE (YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı)
Dr. Fuat OKTAY (T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı)
Dr. Halil ONUR (T.C. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı)
İbrahim ÖZEKİNCİ (T.C. Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü)
Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇECİ (YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
Prof Dr. Murat SOYGENİŞ (YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN (YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı)
Talip TEMİZER (Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Ümit ÜNAL (T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı)
Prof. Dr. Faruk YİĞİT (YTÜ Makine Fakültesi Dekanı)