DESTEKLEYEN KURULUŞLAR.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C. İstanbul Valiliği
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih Belediyesi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı
İstanbul İl Özel İdaresi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürlüğü .
Tarihi Yarımada İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (TAYİD) .