PROMOTER ESTABLISMENT.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C. İstanbul Valiliği
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Fatih Belediyesi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı
İstanbul İl Özel İdaresi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı
Directorate of İstanbul Restoration and Conservation Central Laboratory .
Historical Peninsula Businessmen and Managers Association .