SEMPOZYUM KONULARI

• Tarih
• Arkeoloji
• Müzecilik
• Mimari Tasarım
• Koruma, Onarım
• Coğrafya ve Jeolojik Yapı
• Peyzaj
• Çevre
• İşletme ve İktisat
• Yenilenebilir Enerji
• Kültürel ve Sosyal Yapı
• Güzel Sanatlar
• Ulaşım ve Altyapı
• Kentsel Dönüşüm
• Etik
• Enerji
• Engelli
• Doğal Afet (Deprem, Yangın vb.)
• Ekoloji
• Sağlık
• Teknoloji
• Turizm
• Malzeme
• Sahipsiz Hayvanlar
• Tekstil
• Diğer

Not: Diğer konulara ilişkin bildiri önerileri Bilim Kurulu onayından sonra, Düzenleme Kurulunca sempozyum programı içinde değerlendirilecektir.