BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiriler A4 ebadındaki kağıda Word 6.0 ve üst versiyon yazılımlardan herhangi biri ile yazılmalıdır. Bildiri dili, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Bildirilerin sorumluluğu yazarına / yazarlarına aittir. Bildirinin dili, formatı ve içeriği etiğe uygun olmalıdır. Yazımı, belirtilen yazım kurallarına göre olmalıdır. Bildiri başka bir yerde sunulmuş ya da yayınlanmış olmamalı ve 12 sayfayı geçmemelidir.

Örnek Bildiri : İndirmek İçin Tıklayınız.